Motie terrassen Willemstad

Motie terrassen Willemstad

 

De afgelopen dagen kregen wij vaak de vraag waarom de VVD een motie heeft ingediend, om een terras voor Hotel Trusten mogelijk te maken. Graag geven wij het antwoord op deze vraag.

Uiteraard vinden ook wij het erg belangrijk dat de gemeente, de inwoners en de horeca gezamenlijk komen tot nadere beleidsregels, zodat horecaondernemers hun terras kunnen exploiteren en overlast door de terrassen voor omwonenden zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Maar vóórdat je die nadere regels kunt stellen, moet eerst het bestemmingsplan voor Willemstad daartoe de randvoorwaarden scheppen.

We hebben momenteel te maken met het huidige (verlopen) bestemmingsplan en met de beleidsregels voor terrassen. Bij die beleidsregels hoort een plattegrond, waarop de plekken staan ingetekend waar een terras mag staan. Voor hotel Trusten mag hierdoor geen terras staan.

 

De gemeente moet hoognodig het bestemmingsplan gaan aanpassen om uitbreiding van terrassen ook daadwerkelijk te kunnen voorkomen. Dit kondigt ze aan via een zogenaamd voorbereidingsbesluit. Met dat besluit bevries je nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in afwachting van een nieuw bestemmingsplan. Dat besluit is unaniem door de gemeenteraad genomen en wordt eind deze week van kracht.

Echter, er ligt al enkele weken een vergunningaanvraag van Hotel Trusten voor het realiseren van een terras. Dat betekent dat deze aanvraag in behandeling moet worden genomen. En daarbij geldt dat het huidige bestemmingsplan prevaleert boven de beleidsregels. En volgens het huidige bestemmingsplan mag er wel een terras voor Trusten komen.

 

Met de motie wilden we een gelijk speelveld creëren voor alle bestaande horecazaken in Willemstad

en de gemeente erop wijzen: als we deze vergunning weigeren dan leidt dat tot een dure rechtszaak die we gaan verliezen. De gemeente zal dan worden opgedragen om alsnog een vergunning af te geven.

 

Nu eind deze week het voorbereidingsbesluit van kracht wordt, wordt verdere uitbreiding van terrassen niet meer mogelijk en kan het overleg tussen gemeente, inwoners en horeca gestalte krijgen.

Wij vertrouwen erop dat dat overleg leidt tot een situatie waarin de horeca in harmonie met de omgeving kan worden beleefd. Zo houden we het wonen, werken en recreëren in Willemstad ook in de toekomst aantrekkelijk voor iedereen.

 

Fractie VVD Moerdijk

Erik v.d. Linden

april 2017