Column wethouder Thomas Zwiers: Drie keer is scheepsrecht?


Sinds het laatste initiatief in 2011 blijf ik de vraag om vervoer horen, zijn er nieuwe technologieën en stijgt de vraag naar technisch personeel, studenten en stagiaires weer. De noodzaak van vervoer wordt dus groter en daarmee hopelijk ook de bereidheid om mee te doen en te investeren in oplossingen.

Natuurlijk spring ik niet in het diepe zonder te weten hoe veel water er staat. We moeten samen goed kijken: wat is nu precies de vraag, hoeveel mensen zullen er gebruik maken van vervoer en wie willen er ook echt meedoen en investeren hierin. “We” zijn in dit geval bedrijven, Provincie, Arriva, het Havenbedrijf, bedrijfsverenigingen BIM en BZW en natuurlijk de gemeente. Of het Werkplein bijvoorbeeld of onderwijs. Want ook zij hebben baat bij goed bereikbare bedrijven; bij hen zitten mensen die werk, stageplekken of werkervaringsplekken goed kunnen gebruiken.

De oplossing zal wat mij betreft geen lijndienst met haltes zijn. Je praat over een terrein van 2500 hectare, bedrijven die ver van elkaar vandaan liggen en waar 24/7 bedrijvigheid is. Dan zit je voor je het weet een uur in de bus, of je moet alsnog een kilometer lopen om bij dat ene bedrijf te komen. Het zal een vraagafhankelijk systeem moeten zijn. Dat kan nu, zoals ik al zei, door nieuwe technologieën. Bijvoorbeeld door slimme apps. Mensen bestellen via een app een taxi of busje; de app stippelt de meest gunstige route uit en laat je weten hoe laat je vervoer er is.

Ik weet dat betaalbaarheid en het echt allemaal meedoen en investeren lastig is en blijft. Ik wil dus wel boter bij de vis. We kunnen als gemeente niet alles oplossen, wél kunnen we meezoeken naar de beste mogelijkheden. Als we samen met Provincie, bedrijven en gemeente iets kunnen opzetten zou dat mooi zijn.