Geen overbodige regels voor sluitingstijden winkels in Moerdijk op zondag

VVD Moerdijk is van mening dat anno 2017 een ondernemer zelf mag bepalen of hij op zondag zijn mooie producten/diensten wenst te verkopen en vanaf hoe laat dat hij dat wil. Ook zijn wij van mening dat als een evenementenorganisatie graag op zondag een evenement wil organiseren dit mogelijk zou moeten zijn. 

In beide gevallen vinden we echter ook dat niemand daarvan overlast mag ondervinden. Overigens vinden we dat ook van evenementen op andere dagen. Voor specifiek de zondag zijn wij van mening dat kerkgangers tijdens een dienst geen hinder mogen ondervinden van winkels of evenementen. Maar het verbieden van evenementen en winkelopenstelling op zondag alleen op basis van de aanwezigheid van een kerk is niet van deze tijd.
Gelukkig heeft de VVD middels een 2-tal moties beide zaken in goede banen kunnen leiden, zodat winkeliers (indien zij dit WENSEN) op zondagochtend open kunnen, en bv. Een braderie doorgang kan vinden op zondag. En hiervan niemand hinder van zal ondervinden.