Logistiekpark Moerdijk

Een belangrijke ontwikkeling voor de gemeente is het Logistiek Park Moerdijk. Alle partijen en groeperingen die beweerden dat de logistieke bedrijven waarvoor het LPM wordt ontwikkeld helemaal niet zouden bestaan doen er beter het zwijgen toe, nut en noodzaak zijn wat de VVD betreft zo urgent dat de opgelopen vertraging de regionale economie schaadt. We wachten met smart op een positief oordeel van de Raad van State en hopen dat daarmee zowel het LPM als ook alle daarmee samenhangende projecten in werking gezet kunnen worden. De miljoenen die we kunnen investeren in onze gemeente en de 800 woningen die we kunnen ontwikkelen zijn voor de VVD Moerdijk kansen die we moeten grijpen voor onze huidige en toekomstige inwoners.