Investeren in de gemeente Moerdijk

Het huidige VVD verkiezingsprogramma kent het motto: "Investeren in de gemeente Moerdijk". Dit verkiezingsprogramma is de afgelopen tijd de leidraaf geweest voor de VVD fractie in de gemeente Moerdijk. Voor mij als fractievoorzitter nu ook na ruim drie jaar de tijd om de balans op te maken. Ik denk dat we kunnen stellen dat we er inderdaad in geslaagd zijn om meer te investeren in de kernen van onze gemeente. 

Er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de woonomgeving, zo hebben we onlangs  ruim een miljoen euro geïnvesteerd in het verbeteren van het openbaar groen en een zelfde bedrag geïnvesteerd in speelruimte in alle kernen van de gehele gemeente Het is mijn overtuiging dat dit in belangrijke mate bijdraagt aan die kwaliteit van de leefomgeving.

Het investeren moet nog verder gaan, een goed schoolgebouw in combinatie met een multi-functioneel centrum en ‘state of de art’ sporthal in Willemstad is een wens die nu wordt uitgewerkt en waar we als VVD in geloven.

Maar goed er blijven al tijd wensen over. Er moet naar mijn zin ook meer geïnvesteerd worden in Klundert, wij willen graag dat de randweg Klundert wordt gerealiseerd en dienst kan doen als omleidingsweg én ontsluitingsweg van de kern. Wat ons betreft is dit ook een kans om de Zuid-West kant van Klundert verder op te knappen en een uitstraling te geven die recht doet aan de Vestingsstad. In combinatie met het eindelijk aanpakken van de Bult van Pars kan dan ook de centrumontwikkeling opgepakt worden daar moeten we als gemeente ook een grotere stap durven zetten, daarbij denken wij aan het saneren in de Westerstraat en ervoor zorgen dat de druk door parkeren en laden en lossen definitief wordt aangepakt.