Moerdijk staat inmiddels vol genoeg met windmolens

Het uitzicht op het open landschap, zoals we dat lang hebben kunnen koesteren, wordt steeds meer gedomineerd door de aanwezigheid van windturbines. En er zijn nog maar weinig landelijke gebieden waar je ze niet ziet staan.

Wat begon met 4 molentjes in 1984, was gegroeid naar 1.983 in 2014. Inmiddels zijn het er iets meer dan 2.100. En ze worden ook nog steeds hoger. Om voor de SDE+ subsidie in aanmerking te komen, moet er momenteel al sprake zijn van molens met een tiphoogte van minstens 180 meter.

 

Nu is Nederland een zeer dichtbevolkt land. Bij een groei van het aantal windturbines komen deze daardoor steeds vaker in de buurt van kernen te staan, ook in de gemeente Moerdijk.

 

Begin januari 2017 was er het dossier Windpark IHM, ten oosten van Klundert

Klundert is een uniek stadje, maar met betrekking tot windenergie is Klundert helemaal niet uniek.

Andere plaatsen in Nederland gingen Klundert voor. Kijk naar het toeristische pareltje Urk, met 86 windturbines van 148 tot 198 meter tot in voor- en zijtuin, wel goed voor elektriciteit voor 400.000 huishoudens.

En dichterbij huis staan windmolens: bij Heijningen en Willemstad. En ook vanuit Zevenbergen en Langeweg zie je molens.

 

De VVD Moerdijk heeft deze nieuwe molens bij Klundert niet tegen kunnen houden. Wij waren vrijwel de enige fractie die tegen stemde (samen met de PVDA), omdat wij het een slecht plan vinden. Maar zelfs als de hele raad zou hebben tegengestemd, dan waren deze molens er mogelijk toch gekomen.

 

En ook Zevenbergschen Hoek en Langeweg gaan hun portie nog krijgen. Zelfs Moerdijk-Dorp zal zeer waarschijnlijk met windmolens te maken gaan krijgen, ondanks een VVD-amendement (ingediend met OM) dat vrijwel raadsbreed is gesteund, waardoor de Klaverpolder als zoeklocatie uit de Notitie Visie Windenergie van de gemeente werd geschrapt.

 

Want vanuit de Rijksoverheid zijn er 11 locaties in Nederland bestempeld als zoekgebied voor grootschalige windenergie (minstens 100 MW, ongeveer 30 molens).

Een van die locaties is het gebied langs de A16 van het Hollands Diep tot aan de Belgische grens. Zie http://www.brabant.nl/subsites/windenergiea16.aspx

Diverse (24) varianten in de opstelling van de molens zijn onderzocht en daar zijn 11 voorkeursvarianten van overgebleven. Het is nu aan de betrokken gemeenteraden om hun wethouder op pad te sturen naar het provinciehuis (de ‘regisseur’ van het project) met een opdracht. Hoe gaat dat concreet in z’n werk?

Vanuit Langeweg, Zevenbergschen Hoek en Moerdijk zijn er werkgroepen gevormd. Samen met deze werkgroepen en verder iedereen die belangstelling heeft, gaat de raad op 5 september om 19.00 uur bekijken welke varianten er nu voorliggen en welke daarvan voor ons acceptabel zijn, gegeven het aantal molens, de opstellingen en andere criteria.

Vervolgens geeft de raad op 14 september aan wethouder Kamp een opdracht mee. Op vrijdag 15 september zal de wethouder deze voorleggen aan de wethouders van de andere betrokken gemeentes en aan de Gedeputeerde van de provincie. Uiteindelijk zullen zij met een resultaat naar Provinciale Staten moeten. Die neemt op vrijdag de 13de! oktober een besluit over welke variant ontwikkeld gaat worden.

Uiteraard is vervolgens voor gemeenten, burgers, bedrijven en andere belanghebbenden de mogelijkheid van een rechtsgang (tot en met de Raad van State), mocht de uitkomst van het besluitvormingsproces niet acceptabel zijn.

De VVD Moerdijk staat kritisch in dit dossier en spant zich maximaal in voor een goed resultaat voor de betrokken omwonenden.

Hebt u vragen hierover? Neem gerust contact op met remco.heus@planet.nl.