Windmolens bij Klundert

Op nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal niveau is de ambitie uitgesproken om te komen tot een

schoon en duurzaam energiesysteem.  De ruimtelijke weerslag van duurzame energie zorgt op veel plekken voor ophef, zo ook in Klundert. Op 12 januari jl. werd in de gemeenteraadsvergadering van Moerdijk bij meerderheid  (17-8) besloten dat NUON ten oosten van Klundert een windpark van 7 molens kan gaan realiseren. Nu de storm wat is gaan liggen, leggen wij uit waarom de VVD Moerdijk tegen het voorstel tot  bestemmingsplanwijziging heeft gestemd.

Wij hekelen het dramatische proces dat voorafging aan het voorstel en wij zijn van mening dat het echt anders kan. Het moment én de manier waarop de inwoners van Klundert zijn betrokken bij deze ruimtelijke ontwikkeling heeft bij hen logischerwijze tot veel weerstand geleid.

De VVD wilde daarom een pas op de plaats maken en de tijd nemen om middels een zorgvuldig proces mogelijk te komen tot een invulling die wél op draagvlak kan rekenen en de juiste balans geeft tussen lusten en lasten, zoals bij een coöperatieve insteek. Nu zijn er weliswaar ook sociale randvoorwaarden, maar die staan voor de Klundertse gemeenschap in geen verhouding tot het hebben van EIGEN windmolens in de ‘achtertuin’ en daarmee als stad volledig zelfvoorzienend te kunnen zijn in de energiebehoefte én meer.

Ook wij weten dat er een PIP (provinciaal inpassingsplan) boven dit dossier hing. Dat kan echter nooit een reden zijn om dan maar voor een slecht plan te stemmen. Daarnaast was er sprake van ‘politieke bangmakerij’, ook met miljoenenclaims bij het niet doorgaan van het plan. Daarvan waren wij niet onder de indruk. Wij waren (en zijn) ervan overtuigd dat bij een ‘NEE’ tegen dit slechte plan er een nieuw krachtenveld zou ontstaan. Een periode waarin er een positieve wending zou kunnen plaatsvinden. Dat vraagt van alle betrokkenen wel de wil en de energie om het anders te willen. Helaas is anders besloten.