VVD Moerdijk een lokale partij met een belangrijke plus

Ik krijg in deze verkiezingstijd regelmatig de vraag wat is nu het verschil tussen een landelijke partij en een lokale partij. Ik ben van mening dat er geen verschillen zijn in ‘hoe lokaal’ je bent. Alle partijen komen allemaal op voor de lokale belangen van de kernen van Moerdijk en de meeste lokale politici kennen hun gemeente goed.

 Als ik mezelf na ga ik heb altijd in onze gemeente gewoond. Tijdens mijn studie gewerkt bij een lokaal taxibedrijf, waar je veel te horen krijgt en je de gemeente en hoe de inwoners in kernen denken goed leert kennen. Ik ben maatschappelijk actief en 8 jaar in de lokale politiek, 4 jaar als raadslid en daarna 4 jaar als wethouder.

Ja, dan is de kennis van de gemeente best wel op orde….en dat geldt ook voor de andere mensen op de lijst van de VVD Moerdijk. Waar we ook bewust kijken naar een goede spreiding van onze kandidaten over de kernen van onze gemeente. Onlangs won ik als lijsttrekker nog een quiz waaruit bleek dat ik van de lijsttrekkers het beste op de hoogte was van de geschiedenis van Fijnaart, best grappig als je zelf in Zevenbergen woont!

Wat ook nog wel eens gedacht wordt dat je als VVD Moerdijk ‘orders’ van hogerhand krijgt. Dat bijvoorbeeld een minister je opbelt en zegt wat je moet doen. Ik heb in de acht jaar dat ik nu lokaal politiek actief ben dit nog nooit mee gemaakt. Dit past ook overigens niet echt bij een liberale partij als de VVD die vrijheid hoog in het Vaandel heeft. Het mooie is wel dat de grondslagen van het liberalisme een gezamenlijke ‘bril’ is hoe je naar vraagstukken kijkt en hoe je in de politiek handelt. De uitgangspunten hierbij zijn: vrijheid, (eigen) verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.

Wat wel prettig is aan partij die landelijk opereert dat je zaken veel gemakkelijker bespreekbaar kunt maken bij andere overheden en dat ik van mening ben dat je meer voor elkaar krijgt, twee recente voorbeelden:

  • Geluidscherm A29, tijdens het overleg in de tweede kamer over infrastructuur is dit op ons verzoek actief besproken in de Tweede Kamer. Voor 1 mei komt de minister met een antwoord hoe ze het probleem rondom de A29 bij Heijningen denkt op te lossen. Wordt vervolgd…
  • Om zaken beter geregeld te krijgen bij het nieuwe bestemmingsplan in het buitengebied van de Gemeente Moerdijk geregeld wordt de Statenfractie van de VVD geïnformeerd en stelt vragen en… met resultaat… we krijgen het samen geregeld.

Maar ditzelfde geldt bijvoorbeeld bij: vraagstukken bij het Havenbedrijf Moerdijk, het open graven van de Haven in Zevenbergen, de Noordelijke Randweg, openstellen van de Oostrand bij Zevenbergen, problematiek op de snelwegen en sluipverkeer en ga zo nog maar even door…. Er zijn heel veel onderwerpen waar we als gemeente, vooral in Moerdijk, met andere overheden samenwerken en dan is het prettig dat je op deze lagen ook een VVD-fractie hebt die daar zaken bespreekbaar kan maken.

Enfin dit moest mij even ‘van het hart’. Ik ben lid van de VVD Moerdijk, een lokale liberale partij, die als het nodig is de mensen van de provincie en van het rijk weet te vinden om onderwerpen uit Moerdijk ook daar op de agenda te zetten.