Coalitieakkoord 2018-2022 is ondertekend

Vandaag, 25 mei 2018,  heeft de VVD Moerdijk een coalitieakkoord gesloten met Onafhankelijk Moerdijk en het CDA Moerdijk. Na een bewogen periode komt er een einde aan een complex formatieproces. Bij de verkiezingen wonnen we een zetel en voelde de VVD Moerdijk zich gesteund door de kiezer om weer te gaan besturen. Alle partijen in Moerdijk hebben zich uitgesproken over mogelijke varianten en we hebben deze ook allemaal serieus onderzocht. Uit deze gesprekken bleek de voorkeursvariant van de ene partij niet haalbaar voor de andere. Wij hadden graag het advies van Mevrouw Helmi Huijbregts gevolgd maar moesten vaststellen dat er onvoldoende steun voor was. Daardoor bleek, dat de enige constructieve samenwerking, met een meerderheid in de raad, een samenwerking kon zijn met de ‘oude’ coalitiepartijen. Onder begeleiding van Mevrouw Heleen van Rijnbach is er een coalitieprogramma gemaakt dat wij met trots kunnen presenteren.

De VVD Moerdijk wil graag een andere verhouding van de gemeente ten opzichte van haar inwoners, met het akkoord dat inzet op krachtig partnerschap willen we dat realiseren. Een gemeente die meedenkt om de wensen van haar inwoners, verenigingen en ondernemers te realiseren. Waarmee we als gemeente Moerdijk de kansen die we hebben ook echt gaan pakken.

Enkele speerpunten uit het coalitieakkoord die voor de VVD ingebracht zijn, zijn:

Het realiseren van onze totale bouwopgave vóór 2025 met de optie om meer te bouwen als daar vraag naar is. We zijn ook blij dat we gaan investeren in de centra van Fijnaart, Klundert en Willemstad. Daar maken we 5 miljoen euro voor vrij. Samen met de inwoners maken we deze plaatsen een stuk mooier!

We zetten het mes in bureaucratie door, in navolging van het landelijk beleid, schrapsessies te houden met professionals in de zorg. We willen een vereenvoudiging van de zorg waarbij we meer geld over houden om echte zorg te kunnen bieden. Verder schaffen we onnodige regels die verder niets opbrengen zoals de ‘terassentax’ af.

We gaan investeren in duurzaamheid maar wel met verstandige maatregelen. Binnen dit coalitieakkoord werken we als gemeente niet meer mee aan meer windmolens in Moerdijk. Nu er molens komen op het industrieterrein en langs de A16 is wat deze coalitie betreft, genoeg ook echt genoeg. We gaan wel investeren in zonne-energie en inzetten op alternatieven voor gas. Duurzaamheid komt deze periode in alle vezels van het gemeentelijk beleid terug. Moerdijk wordt een schonere gemeente.

Verkeersveiligheid is een speerpunt in beleid. We investeren éénmalig anderhalf miljoen euro en structureel verhogen we het budget voor onderhoud aan wegen met honderdduizend euro. Er komen meer Boa’s in de gemeente waarmee we specifiek gaan inzetten op het handhaven op verkeer en op drukke plekken zoals de zondagen in Willemstad.

Thomas Zwiers zal een tweede periode ingaan als wethouder met nagenoeg dezelfde portefeuille: economische zaken, toerisme en recreatie, werk en inkomen en verkeer en een groot aantal projecten verbonden aan deze portefeuille.

Al met al is de VVD Moerdijk blij dat we met een ambitieuze agenda aan het werk gaan in deze raadsperiode voor een mooiere en ambitieuze gemeente Moerdijk.