Vrachtwagens veroorzaken overlast in Zevenbergschen Hoek

VVD-raadslid Remco Heus weet heel goed dat dit probleem in 'Den Hoek' speelt. Remco woonde van 2001 tot 2018 in de Hoofdstraat en werkt er nog. Ook hij ziet dagelijks vooral buitenlandse vrachtwagens voorbij rijden, maar ook Nederlandse vrachtwagens negeren de inrijverbodsborden vanuit de noordkant. Op gelegen momenten heeft hij hier aandacht voor gevraagd. Op dit moment wordt de Hoofdstraat (en de Driehoefijzersstraat) gereconstrueerd. Over enkele maanden zijn de werkzaamheden gereed en komt er zeker een oplossing voor dit probleem, evenals een oplossing voor het sluipverkeer, aldus onze wethouder, Thomas Zwiers, Zie artikel BN/DeStem.

https://www.bndestem.nl/moerdijk/vrachtwagens-veroorzaken-overlast-in-zevenbergschen-hoek~a3bff3ed/


Voor alle vrachtwagenchauffeurs leggen we het hier nog een keer uit:

De kern van Zevenbergschen Hoek telt 3 toegangswegen, te weten:

- noordkant vanaf de A16 de Hoofdstraat in: dit is verboden voor vrachtwagens!!!

Het mooie van ons verkeerssysteem is dat in geval van een vrachtwagenverbod altijd wordt voorzien in een alternatieve route. Klakkeloos de navigatie volgen, is daarom dan niet verstandig. Logisch nadenken en even op zoek naar de alternatieve route is waar de situatie om vraagt.

- zuidkant vanaf de rotonde met het kunstwerk (3 hoefijzers) de Driehoefijzersstraat in: dit is verboden voor vrachtwagens!!!

- vanaf de oostkant over de Bloemendaalse Zeedjk. Dit is ook de route die vrachtwagen van en naar het bedrijventerrein Bloemendaalse Zeedijk dienen te nemen. Vrachtverkeer dat aantoonbaar in het centrum moet zijn (bijv. om winkels te bevoorraden, meubels te bezorgen etc. Zij zijn in het bezit van een vrachtbrief) komen via de oostzijde het centrum in en gaan er via de zuidkant, noordkant of oostkant weer uit.