Paardenpoep geeft ook troep! Opruimen dus...

Op donderdag 7 februari 2019 heeft de gemeenteraad met ruime meerderheid (23 voor, 1 stem tegen) een amendement op de APV (Algemene Plaatselijk Verordening) aangenomen, dat bepaalt dat uitwerpselen van dieren anders dan honden (want daar geldt al een opruimplicht voor) moeten worden opgeruimd. Het amendement was opgesteld door VVD-raadslid Erik van der Linden, in samenwerking met BBM en Moerdijk Lokaal. https://www.bndestem.nl/moerdijk/paard-poepje-gedaan-opruimen-in-moerdijk~a91cbb88/

Tekstdelen van het amendement: 

Constaterende: 

Dat de APV opnieuw wordt vastgesteld; . Dat artikel 2:58 lid 1,2 en 3 bepalen dat hondenpoep, behoudens een enkele uitzondering, door de begeleider van de hond uit de openbare ruimte dient te worden verwijderd; o Dat handhaving van artikel 2:58 zelden plaatsvindt, maar desondanks opgenomen brijft; o Dat een toegankelijke openbare ruimte bijdraagt aan participatie van inwoners;


Overwegende;

Dat uitwerpselen van paarden andere dieren ook overlast kunnen geven ยก Dat uitwerpselen van paarden en andere dieren in de openbare ruimte een bron van ziektekiemen vormen voor mens en dier; . Dat het logisch lijkt om de "vervuiler" zelf te laten opdraaien voor de gevolgen van zijn overlast; o Dat opname van opruimplicht in de APV bijdraagt aan bewustwording van verantwoordelijkheden van eigenaren van paarden in het kader van vermijden van overlast;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De paarden (dus ook pony) poep dient binnen 24 uur te worden opgeruimd. Voor andere dieren dan honden geldt een termijn van 6 uur.


Bij diverse (online)winkels zijn paardenpoepzakken te koop.