Wilma Dirken herkozen in PS

Wilma Dirken uit Hoeven is op woensdag 20 maart jl. herkozen als lid van Provinciale Staten. Wij zijn hier erg blij mee en feliciteren Wilma met haar herverkiezing! En ook haar fractiegenoten feliciteren wij van harte met het behaalde verkiezingsresultaat. De VVD is in Brabant de grootste gebleven! Ook de komende 4 jaar rekenen wij op de steun van onze provinciale collega's om Moerdijk nog mooier te maken!