VVD-fractie stelt Art. 35 vragen aan het college over fiets-/ schoolroutes.

Fractievoorzitter Danny Dingemans maakt zich al een tijdje hard voor goede fiets-/schoolroutes in onze gemeente. Vandaar dat hij nu gevraagd heeft naar de stand van zaken.

Geacht college,

Samen met Mevr. Van Dijkhorst en Mevr. Van Eersel heb ik meerdere keren aandacht gevraagd voor de verbetering van de verkeersveiligheid op fiets/ schoolroutes. Daarin heeft het college steeds aangegeven dat zij hiermee aan de slag is. Men stelt dat er een planning is waarvan wordt voorzien dat deze wordt gehaald en dat de raad over de voortgang regelmatig wordt geïnformeerd. Burgers kunnen de plannen en de planning volgen via https://www.moerdijk.nl/Moerdijksite/Inwoners/Verkeer-en-vervoer/Maatregelen-verkeersveiligheid/Opknappen-wegen-schoolfietsroute.html

Echter, het lijkt erop dat de planning steeds verder vooruit schuift. De aanpak van het traject Fijnaart- Zevenbergen via Noordhoek was voorzien 3e kwartaal 2018 nu staat 2019 in de planning. Naast dat een heel jaar als indicatie van de uitvoering wat mij betreft niet specifiek genoeg is, blijft het vreemd dat de uitvoering steeds lijkt te verschuiven.

Vandaar de vragen:

1.     Kunt u een overzicht geven met alle reeds aangepakte knelpunten uit het uitvoeringsprogramma ‘Wegen buitengebied en schoolfietsroutes’?

2.     Kunt u de planning geven per kwartaal welke uitvoeringsactiviteiten  uit het uitvoeringsprogramma ‘Wegen buitengebied en schoolfietsroutes’ te voorzien zijn?

3.     Bent u bereid om de uitvoeringsplanning meer specifiek (de maand van uitvoering) op de website te plaatsen zodat onze inwoners weten waar zij op kunnen rekenen?

4.     Ik roep het college om te sturen op een snelle uitvoering van het uitvoeringsprogramma, kunt u toelichten waarom de uitvoering is vertraagd en wat er nodig is om de uitvoering te bespoedigen?

Verder stel ik voor om maatregelen rondom verkeersveiligheid na de beantwoording te agenderen voor de commissievergadering.