Jolijn Koevoets nieuw Burgerlid

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 augustus jl., is Jolijn Koevoets geïnstalleerd als Burgerlid voor de VVD. Jolijn is de dochter van Louis Koevoets. Louis heeft jarenlang de VVD in Moerdijk vertegenwoordigd als gemeenteraadslid en wethouder. Jolijn woont met haar man en twee kinderen in Noordhoek. Zij zal zich vooral bezig gaan houden met dossiers in het fysieke domein.

Zij zal daartoe zitting nemen in de commissie Fysieke Infrastructuur. Daar zal zij de resterende raadsperiode (ruim 2,5 jaar) begeleid worden door het ervaren gemeenteraadslid Remco Heus, zodat zij zich het politieke werk eigen kan maken. 

Wij wensen Jolijn heel veel succes en plezier toe!