Versneld met de Juliana- en Kennedyschool aan de slag!

VVD Moerdijk nam onlangs het initiatief om de plannen voor nieuwbouw of renovatie van de lagere school in Fijnaart te versnellen.

Raadslid Ben Vos bracht tijdens de raadsvergadering van 21 november een amendement in om vernieuwing van de Juliana- en Kennedyschool toe te voegen aan de projecten die op korte termijn worden opgestart door de gemeente Moerdijk. Al eerder in november brak VVD-er Ben Vos met behulp van een motie een lans voor de huisvesting van de schoolgaande kinderen. “Weinig zuurstof, ongeschikt voor minder validen, steile hoge trappen, in de zomer heet, in de winter koud” zo lichtte Ben het spoedeisend belang toe.

 

Doel van de motie en het daaropvolgend amendement is dat het college nog deze raadsperiode een concreet plan uitgewerkt heeft dat voorziet in nieuwbouw of ingrijpende renovatie van het schoolgebouw. Het schoolgebouw dateert namelijk uit de jaren 60 van de vorige eeuw. In een volgende raadsperiode zou dit plan gerealiseerd moeten worden.