Diman Kamp geïnstalleerd als gemeenteraadslid.

Diman Kamp is in de gemeenteraadsvergadering van 5 maart 2020 beëdigd als lid van de gemeenteraad van Moerdijk. Hij neemt de zetel in die in de vorige raadsvergadering was vrijgevallen door de benoeming van Danny Dingemans als nieuwe wethouder. De VVD Moerdijk heeft nu weer 5 raadsleden.

Diman is 39 jaar, getrouwd en heeft twee dochters. Samen met zijn gezin is hij woonachtig in Willemstad. Diman heeft reeds een raadsperiode van 4 jaar achter de rug (2014 - 2018) en is daarmee ervaren in het raadswerk. Hij werkt bij Mazars bij de IT-audit en IT-advies afdeling als senior manager. Naast gezin, raad en werk fietst hij graag op de racefiets door de polders van Moerdijk en omgeving.

Diman neemt zitting in de commissie bestuur en middelen. Binnen deze commissie worden onderwerpen behandeld zoals financiën, bestuurlijke organisatie, verbonden partijen, ICT en Havenbedrijf Moerdijk. 


De fractie verwelkomt Diman en wenst hem veel succes toe!