Moerdijk kiest voor online vergaderen

De Moerdijkse politie heeft ruim een maand vrijwel stil gelegen als gevolg van de Coronacrisis. Inmiddels is er op 23 april jl. voor het eerst sinds 5 maart weer door de gemeenteraad vergaderd.

Hoewel vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad fysiek mogen doorgaan (een dergelijke samenkomst is een uitzondering op het samenkomstverbod uit de noodverordening, maar men moet daarbij uiteraard wel de RIVM-richtlijnen volgen), heeft de Moerdijkse raad ervoor gekozen om online te vergaderen. Slechts 4% van de Nederlandse gemeenten blijft fysiek (met daarbij wel de nodige maatregelen) vergaderen.
Uiteraard schrijft de onlangs aangenomen Noodwet ten behoeve van het digitaal vergaderen wel voor dat ook online vergaderingen van raadscommissies en gemeenteraad door het publiek te volgen moeten zijn.
Moerdijk heeft ervoor gekozen om zolang het nodig is online te vergaderen met behulp van ‘Teams’. Onze vergaderingen zijn via de reguliere streaming op Moerdijk.nl live te volgen en terug te zien:

https://moerdijk.raadsinformatie.nl/