VVD-fractie stelt Art.35-vragen aan het College over de dijkverzwaring van de Steiledijk in Fijnaart

VVD-raadslid Remco Heus vindt het vreemd dat het College blijkbaar nog steeds niet is ingegaan op de uitnodiging van het Waterschap om te bekijken of, naast de dijkverzwaring, ook meteen de weg breder (en dus veiliger) kan worden gemaakt en wellicht ook glasvezel kan worden aangelegd. #Kansenzien,kansenpakken!

Klik hier voor artikel in BN/De Stem, editie Moerdijk, d.d. 04-10-2019


De volgende vragen zijn gesteld:

· Hoe kwalificeert het College zelf haar betrokkenheid bij dit dossier? En waaruit blijkt dat (o.a.wie, hoe vaak aanwezig bij informatiebijeenkomsten en andere overlegvormen met betrekking tot dit dossier, werkbezoeken, anderszins)?

· Is het College inhoudelijk op de hoogte van variant ‘alternatief 3’, die duidelijk de voorkeur geniet van de betrokken inwoners?

· Wat vindt het College van deze voorkeursvariant ‘alternatief 3’? Ziet zij de meerwaarde ervan in?

· Wat zijn de kosten die de gemeente maakt in de 3 overgebleven varianten?

· Wordt de gemeenteraad nog bij dit dossier betrokken en -zo ja- hoe en wanneer? Zo nee, waarom niet?

· Wat gaat het College concreet op korte termijn doen richting Waterschap en richting de betrokken inwoners?