• Coalitieakkoord 2018-2022 is ondertekend

  Vandaag, 25 mei 2018, heeft de VVD Moerdijk een coalitieakkoord gesloten met Onafhankelijk Moerdijk en het CDA Moerdijk. Na een bewogen periode komt er een einde aan een complex formatieproces. Bij de verkiezingen wonnen we een zetel en voelde de VVD Moerdijk zich gesteund door de kiezer om weer te gaan besturen Lees verder

 • Tweede Kamerlid Remco Dijkstra brengt bezoek aan Heijningen

  Op 26 maart brengt Remco Dijkstra een bezoek aan Heijningen. Lees verder

 • Prachtig resultaat voor de VVD Moerdijk

  We hebben als VVD Moerdijk een prachtig resultaat behaald. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de VVD in Moerdijk mogen wij 5 Raadszetels innemen ten opzichte van 4 nu. We zijn hierbij ook de tweede partij geworden in Moerdijk Lees verder

 • Samenvatting verkiezingsprogramma VVD Moerdijk

  Een samenvatting van het verkiezingsprogramma en de punten per kern. Lees verder

 • VVD Moerdijk een lokale partij met een belangrijke plus

  VVD Moerdijk, een lokale liberale partij, die als het nodig is de mensen van de provincie en van het rijk weet te vinden om onderwerpen uit Moerdijk ook daar op de agenda te zetten. Lees verder

 • VVD Marklanden bundelt de krachten

  De VVD afdelingen Etten-Leur, Halderberge en Moerdijk gaan samen verder als VVD Marklanden. Lees verder

 • ALV van de VVD Moerdijk stelt lijst vast voor de gemeenteraadsverkiezingen

  Nadat de VVD Moerdijk de lijsttrekker bekend heeft gemaakt en als eerste politieke partij in de gemeente Moerdijk het verkiezingsprogramma bekend heeft gemaakt met de titel: “kansen zien, kansen pakken” is nu ook de kandidatenlijst voor de VVD vastgesteld. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma "KANSEN ZIEN, KANSEN PAKKEN"

  Nadat de VVD Moerdijk de lijsttrekker bekend heeft gemaakt, maakt de VVD als eerste politieke partij in de gemeente Moerdijk het verkiezingsprogramma bekend met de titel: “kansen zien, kansen pakken”. Lees verder

 • Thomas Zwiers lijsttrekker VVD Moerdijk

  Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht hebben de leden van VVD Moerdijk op de Algemene Ledenvergadering de lijsttrekker gekozen. Voor de gemeente Moerdijk gaat Thomas Zwiers de lijst aanvoeren. Lees verder

 • Moerdijk staat inmiddels vol genoeg met windmolens

  De VVD Moerdijk heeft deze nieuwe molens bij Klundert niet tegen kunnen houden. Wij waren vrijwel de enige fractie die tegen stemde (samen met de PVDA), omdat wij het een slecht plan vinden. Maar zelfs als de hele raad zou hebben tegengestemd, dan waren deze molens er mogelijk toch gekomen. Lees verder

 • Logistiekpark Moerdijk

  Een belangrijke ontwikkeling voor de gemeente is het Logistiek Park Moerdijk. Alle partijen en groeperingen die beweerden dat de logistieke bedrijven waarvoor het LPM wordt ontwikkeld helemaal niet zouden bestaan doen er beter het zwijgen toe, nut en noodzaak zijn wat de VVD betreft zo urgent dat de opgelopen vertraging de regionale economie schaadt Lees verder

 • Column wethouder Thomas Zwiers: Goed voorbeeld doet volgen?

  ‘Iedereen moet mee kunnen doen’, het is bijna een cliché geworden. Met ‘meedoen’ gaat het óók om werken en werkgelegenheid. Dat is waar ik me als wethouder met werk en inkomen in mijn portefeuille (onder andere) voor moet en wil inzetten. Die praktijk is soms weerbarstiger dan het lijkt. Dat zie ik ook als voorzitter van Werkplein Hart van West-Brabant. Met het Werkplein zetten we ons op allerlei manieren in om mensen weer een goede (werk)plek in de maatschappij te geven. Lees verder

 • Investeren in de gemeente Moerdijk

  Het huidige VVD verkiezingsprogramma kent het motto: "Investeren in de gemeente Moerdijk". Dit verkiezingsprogramma is de afgelopen tijd de leidraaf geweest voor de VVD fractie in de gemeente Moerdijk. Voor mij als fractievoorzitter nu ook na ruim drie jaar de tijd om de balans op te maken. Ik denk dat we kunnen stellen dat we er inderdaad in geslaagd zijn om meer te investeren in de kernen van onze gemeente. Lees verder

 • Soms is humor het beste medicijn tegen een overbodige motie over een "geboortebos"

  Soms kijken fracties erg uit naar verkiezingstijd (maart 2018) en willen graag nog hun stempel drukken door te komen met allerlei sympathieke moties en amendementen, maar waarbij je wel afvraagt welk probleem we er mee oplossen en wat dit bijdraagt aan onze gemeente. Zo ook de motie om te komen tot een: "geboortebos". De VVD fractie heeft de Raadsvergadering daarom maar wat opgeluisterd met een humoristisch betoog over het geboortebos. Lees verder

 • Wethouder Thomas Zwiers: Economie is ook belangrijk voor leefbaarheid

  Over een week mag ik drie jaar wethouder zijn van onze gemeente Moerdijk. Het was voor mij een hele stap om vanuit het bedrijfsleven wethouder te worden. Overheden kunnen best wat leren van het bedrijfsleven, maar ik ben erachter gekomen dat het tegenovergestelde ook waar is. Bij de start was ik enthousiast, maar ook achteraf bezien ben ik blij dat ik deze overstap heb gemaakt. Er is veel te doen in Moerdijk! Lees verder

 • Motie terrassen Willemstad

  Motie terrassen Willemstad Lees verder

 • Geen overbodige regels voor sluitingstijden winkels in Moerdijk op zondag

  VVD Moerdijk is van mening dat anno 2017 een ondernemer zelf mag bepalen of hij op zondag zijn mooie producten/diensten wenst te verkopen en vanaf hoe laat dat hij dat wil. Lees verder

 • Column wethouder Thomas Zwiers: Drie keer is scheepsrecht?

  Ja, het is al twee keer eerder onderzocht, daar ben ik me heel goed van bewust. Dat leverde uiteindelijk niet op wat we zochten: dé manier om werknemers maar vooral ook stagiaires en studenten van en naar het Zeehaven- en Industrieterrein te brengen. Toch wil en ga ik nu opnieuw kijken wat er kan. Lees verder

 • Windmolens bij Klundert

  De VVD heeft tegen de windmolens bij Klundert gestemd. Wij hekelen het dramatische proces dat voorafging aan het voorstel en wij zijn van mening dat het echt anders kan. Het moment én de manier waarop de inwoners van Klundert zijn betrokken bij deze ruimtelijke ontwikkeling heeft bij hen logischerwijze tot veel weerstand geleid. Lees verder

 • Column wethouder Thomas Zwiers: Blauwe overalls en gouden beroepen

  Denk je aan techniek, dan denk je al makkelijk alleen aan harde werkers in blauwe overalls, werkschoenen met stalen neuzen en verweerde handen met smeer. Maar dat is maar één kant van wat we ‘techniek’ noemen. De veelzijdigheid in technische beroepen is groot en de behoefte aan technisch geschoold personeel groeit. En hard. Het zijn de gouden beroepen, het is vakmanschap waar bedrijven om springen. Van lasser tot monteur, maar ook in ICT en logistiek is nu, maar zeker in de toekomst veel werk te vinden. Lees verder