• Moerdijk staat inmiddels vol genoeg met windmolens

  De VVD Moerdijk heeft deze nieuwe molens bij Klundert niet tegen kunnen houden. Wij waren de enige fractie die tegen stemde, omdat wij het een slecht plan vinden. Maar zelfs als de hele raad zou hebben tegengestemd, dan waren deze molens er mogelijk toch gekomen. Lees verder

 • Logistiekpark Moerdijk

  Een belangrijke ontwikkeling voor de gemeente is het Logistiek Park Moerdijk. Alle partijen en groeperingen die beweerden dat de logistieke bedrijven waarvoor het LPM wordt ontwikkeld helemaal niet zouden bestaan doen er beter het zwijgen toe, nut en noodzaak zijn wat de VVD betreft zo urgent dat de opgelopen vertraging de regionale economie schaadt Lees verder

 • Column wethouder Thomas Zwiers: Goed voorbeeld doet volgen?

  ‘Iedereen moet mee kunnen doen’, het is bijna een cliché geworden. Met ‘meedoen’ gaat het óók om werken en werkgelegenheid. Dat is waar ik me als wethouder met werk en inkomen in mijn portefeuille (onder andere) voor moet en wil inzetten. Die praktijk is soms weerbarstiger dan het lijkt. Dat zie ik ook als voorzitter van Werkplein Hart van West-Brabant. Met het Werkplein zetten we ons op allerlei manieren in om mensen weer een goede (werk)plek in de maatschappij te geven. Lees verder

 • Investeren in de gemeente Moerdijk

  Het huidige VVD verkiezingsprogramma kent het motto: "Investeren in de gemeente Moerdijk". Dit verkiezingsprogramma is de afgelopen tijd de leidraaf geweest voor de VVD fractie in de gemeente Moerdijk. Voor mij als fractievoorzitter nu ook na ruim drie jaar de tijd om de balans op te maken. Ik denk dat we kunnen stellen dat we er inderdaad in geslaagd zijn om meer te investeren in de kernen van onze gemeente. Lees verder

 • Soms is humor het beste medicijn tegen een overbodige motie over een "geboortebos"

  Soms kijken fracties erg uit naar verkiezingstijd (maart 2018) en willen graag nog hun stempel drukken door te komen met allerlei sympathieke moties en amendementen, maar waarbij je wel afvraagt welk probleem we er mee oplossen en wat dit bijdraagt aan onze gemeente. Zo ook de motie om te komen tot een: "geboortebos". De VVD fractie heeft de Raadsvergadering daarom maar wat opgeluisterd met een humoristisch betoog over het geboortebos. Lees verder

 • Wethouder Thomas Zwiers: Economie is ook belangrijk voor leefbaarheid

  Over een week mag ik drie jaar wethouder zijn van onze gemeente Moerdijk. Het was voor mij een hele stap om vanuit het bedrijfsleven wethouder te worden. Overheden kunnen best wat leren van het bedrijfsleven, maar ik ben erachter gekomen dat het tegenovergestelde ook waar is. Bij de start was ik enthousiast, maar ook achteraf bezien ben ik blij dat ik deze overstap heb gemaakt. Er is veel te doen in Moerdijk! Lees verder

 • Motie terrassen Willemstad

  Motie terrassen Willemstad Lees verder

 • Geen overbodige regels voor sluitingstijden winkels in Moerdijk op zondag

  VVD Moerdijk is van mening dat anno 2017 een ondernemer zelf mag bepalen of hij op zondag zijn mooie producten/diensten wenst te verkopen en vanaf hoe laat dat hij dat wil. Lees verder

 • Column wethouder Thomas Zwiers: Drie keer is scheepsrecht?

  Ja, het is al twee keer eerder onderzocht, daar ben ik me heel goed van bewust. Dat leverde uiteindelijk niet op wat we zochten: dé manier om werknemers maar vooral ook stagiaires en studenten van en naar het Zeehaven- en Industrieterrein te brengen. Toch wil en ga ik nu opnieuw kijken wat er kan. Lees verder

 • Windmolens bij Klundert

  De VVD heeft tegen de windmolens bij Klundert gestemd. Wij hekelen het dramatische proces dat voorafging aan het voorstel en wij zijn van mening dat het echt anders kan. Het moment én de manier waarop de inwoners van Klundert zijn betrokken bij deze ruimtelijke ontwikkeling heeft bij hen logischerwijze tot veel weerstand geleid. Lees verder

 • Column wethouder Thomas Zwiers: Blauwe overalls en gouden beroepen

  Denk je aan techniek, dan denk je al makkelijk alleen aan harde werkers in blauwe overalls, werkschoenen met stalen neuzen en verweerde handen met smeer. Maar dat is maar één kant van wat we ‘techniek’ noemen. De veelzijdigheid in technische beroepen is groot en de behoefte aan technisch geschoold personeel groeit. En hard. Het zijn de gouden beroepen, het is vakmanschap waar bedrijven om springen. Van lasser tot monteur, maar ook in ICT en logistiek is nu, maar zeker in de toekomst veel werk te vinden. Lees verder

 • VVD Marklanden bundelt de krachten

  De VVD afdelingen Etten-Leur, Halderberge en Moerdijk gaan samen verder als VVD Marklanden. Lees verder

 • Toeristenbelasting weer investeren in toerisme door middel van nieuw toeristisch fonds

  In de gemeente Moerdijk wordt sinds jaren al “toeristenbelasting” geheven. De VVD stelt zich al jaren op het standpunt dat deze overnachtingstax zou moeten worden afgeschaft. Lees verder

 • VVD is tegen terrassentax

  Helaas hebben we niet altijd succes. Een ruime meerderheid van de gemeente raad vond het een verstandig plan om een nieuwe belasting in te voeren. Een terrassentax. Ook wel precarioheffing genoemd. Ondanks dat de VVD moerdijk eenieder erop gewezen heeft dat de kosten welke gemoeid zijn met de invoering en inning van deze taks jaarlijks meer geld ging kosten dan het oplevert (calculatie door Gemeentelijke Organisatie) werd er een meerderheid gevonden in de gemeenteraad voor dit plan. Lees verder

 • Gedeputeerde van Economische Zaken en Bestuur en VVD-lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen

  Bezoek van Gedeputeerde van Economische Zaken en Bestuur en VVD-lijsttrekker Bert Pauli bezoekt in Moerdijk. Lees verder

 • Waardering van VVD-voorman voor ondernemer in Langeweg

  VVD-gedeputeerde Bert Pauli, tevens lijsttrekker bij de komende verkiezingen voor provinciale staten, bracht op woensdag 11 februari een werkbezoek in de gemeente Moerdijk. In Langeweg werd Plantenkwekerij de Groot bezocht. Lees verder

 • VVD-lid worden iets voor jou? Probeer nu voor slechts € 25,-

  07 juni − Voor slechts € 25,- één jaar lang lid zijn van de VVD? Het kan nu met het nieuwe VVD-introductielidmaatschap. Lees verder Lees verder

 • Begrotingsbehandeling gemeente Moerdijk

  04 november − De reactie van de VVD Moerdijk op de begroting. Wij zijn blij met de evenwichtige begroting. Het college dient een eerlijk verhaal te vertellen aan de bevolking over het saldo van de onttrekkingen en toevoegingen aan de algemene reserves. Lees verder

 • Zwembaden Moerdijk

  18 maart − Zwembaden Moerdijk Lees verder

 • Motie governance Havenschap Moerdijk

  29 januari − Motie governance Havenschap Moerdijk Lees verder