Minister Cora van Nieuwenhuizen bezoekt op 3 februari 2020 Heijningen en Helwijk

Op maandagmorgen 3 februari 2020 brengt Cora van Nieuwenhuizen (minister van Infrastructuur en Waterstaat) een bezoek aan de kernen Helwijk en Heijningen om met eigen ogen (en vooral oren) te ervaren hoe groot de geluidsoverlast is die de doorgetrokken A4 heeft en die het leefgenot van de inwoners van deze kernen al jaren teistert. De aanleg van dubbellaags ZOAB (Zeer Open Asfaltbeton) op het traject heeft wel wat verlichting gegeven, maar nog steeds is er sprake van een overschrijding van de normen en dat wordt de komende jaren alleen nog maar erger, door de verdere toename van het verkeer op deze weg.

In maart 2018 heeft de VVD Moerdijk Tweede Kamerlid Remco Dijkstra naar Heijningen gehaald. Remco was al snel overtuigd van de noodzaak van maatregelen tegen de geluidsoverlast. Hij heeft de inwoners aangeraden om een petitie te organiseren en deze in Den Haag aan te bieden aan de Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (I&W), op 26 juni 2018. Daarnaast heeft Remco tijdens het MIRT-overleg (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte) de minister bevraagd op dit dossier. Ze gaf aan e.e.a. nog eens te laten onderzoeken. Uit het Nalevingsverslag Geluidsproductieplafonds Rijkswegen 2017 blijkt dat de normen voor geluid zijn overschreden langs de A4/A29. Feitelijk zal de minister dus verdere maatregelen moeten gaan nemen. Daarbij kan gedacht worden aan een geluidscherm en/of -wal.

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft op uitnodiging van de VVD Moerdijk in Zevenbergen op 20 november ll. een lezing gegeven over actuele zaken op het gebied van infrastructuur in relatie tot onze regio. Daar is ze met bezorgde inwoners van Heijningen en Helwijk in gesprek geraakt over de geluidsoverlast A4/A29 en heeft ze de uitnodiging aanvaard om op werkbezoek te komen. Nadat ze wegens ziekte het eerder geplande bezoek van 13 januari moest afzeggen, komt ze nu dus op 3 februari aanstaande.


Achtergrondinformatie:

https://www.bndestem.nl/moerdijk/vanaf-5-uur-s-ochtends-zitten-wij-in-het-a4-kabaal~a3554847/

https://www.bndestem.nl/moerdijk/vanaf-5-uur-s-ochtends-zitten-wij-in-het-a4-kabaal~a3554847/

https://www.bndestem.nl/moerdijk/geen-geld-voor-geluidsschermen-langs-a4-bij-heijningen-en-helwijk~aa885748/

https://www.bndestem.nl/moerdijk/moerdijkse-delegatie-naar-tweede-kamer-over-lawaai-a4~a26cb3ea/

https://www.internetbode.nl/regio/moerdijk/262800/tweede-kamer-buigt-zich-over-geluidsproblematiek-op-a4-en-a29