Hier staan we voor

 • Verkiezingsprogramma

  2022 - 2026

  Ja, het kan!

  Lees meer
 • Standpunt

  Aanleg randwegen

  De VVD Moerdijk is voor het aanleggen van Randwegen bij Klundert en Zevenbergen (Noordelijke Randweg)

  Lees meer
 • Standpunt

  Belastingen en heffingen

  Geen verhoging van de gemeentelijke lasten

  Lees meer
 • Standpunt

  Bestrijden criminaliteit

  Meer blauw op straat en waarderen en faciliteren buurpreventie. Daarnaast meer inzet van gemeentelijke handhavers.

  Lees meer
 • Standpunt

  Burgerparticipatie

  Het is belangrijk om inwoners te betrekken bij de besluitvorming en ruim baan te geven voor initiatieven vanuit onze inwoners.

  Lees meer
 • Standpunt

  Centra kernen

  We willen investeren in de centra van Fijnaart, Klundert en Willemstad

  Lees meer
 • Standpunt

  Doortrekken Roode Vaart

  We willen graag in een tweede fase van de centrumontwikkeling de Roode Vaart doorvaarbaar maken.

  Lees meer
 • Standpunt

  Geluidsscherm A29/A4

  Er moeten verkeersschermen komen t.h.v. Heijningen en Helwijk om het geluid van de A4/A29 tegen te gaan.

  Lees meer
 • Standpunt

  Investeren in onderwijs

  Scholen zijn belangrijke voorzieningen voor onze kernen

  Lees meer
 • Standpunt

  Minder regels

  We willen minder regels, duidelijkere regels en de regels die overblijven beter handhaven

  Lees meer
 • Standpunt

  Risico's gevaarlijke ...

  Verhogen van de veiligheid bij industrie en goederenvervoer per spoor.

  Lees meer
 • Standpunt

  Rotonde Langeweg

  Er moet een rotonde komen op de N285 bij Langeweg

  Lees meer
 • Standpunt

  Speelruimte kinderen

  We willen meer en betere speelvoorzieningen voor onze kinderen

  Lees meer
 • Standpunt

  Sport en gezondheid

  De VVD hecht grote waarde aan sport en vindt het stimuleren van sport onder jeugd belangrijk

  Lees meer
 • Standpunt

  Verkeersveiligheid

  We willen de verkeersveiligheid vergroten en hiervoor extra middelen beschikbaar stellen

  Lees meer
 • Standpunt

  Vrachtwagenparkeren

  Vrachtwagenparkeren moet netjes geregeld worden

  Lees meer
 • Standpunt

  Wel duurzaam geen ...

  We willen geen uitbreiding van het aantal Windmolens in Moerdijk en langs onze gemeentegrenzen

  Lees meer
 • Standpunt

  Winkels kleine kernen

  Winkels zijn belangrijke voorzieningen voor de inwoners in onze kernen. In de kleine kernen willen we ook de winkels behouden.

  Lees meer
 • Standpunt

  Woningbouw en wonen

  We willen dat er op zeer korte termijn acties ondernomen worden om meer te gaan bouwen in ALLE kernen

  Lees meer
 • Standpunt

  Zorg en welzijn

  Het uitgangspunt van de VVD is, dat elk individu zo lang en zoveel mogelijk de regie kan voeren over zijn eigen leven.

  Lees meer