Simon Eland ontvangt de Thorbecke Penning

Het landelijk hoofdbestuur van de VVD heeft aan Simon Eland de Thorbecke Penning toegekend. Dit is een hoge landelijke VVD-onderscheiding voor iemand met grote verdiensten, gedurende lange tijd, voor de VVD als vrijwilliger. Namens het hoofdbestuur heeft Hans Beljaars voorzitter van het VVD Netwerk Marklanden, waar Moerdijk onder valt, deze hoge onderscheiding op vrijdagmiddag 14 januari in Zevenbergen uitgereikt, Dat deed hij, gezien de situatie, aan Simon's kleinzoon Ismel Eland. [NASCHRIFT REDACTIE: Ons bereikte het droevige bericht dat Simon enkele dagen na de uitreiking, op woensdag 19 januari is overleden. Wij condoleren zijn familie en wensen hen heel veel sterkte toe.]

Het gedachtegoed van Simon Eland is vooral: “Je kunt wel kritiek hebben, maar dan moet je wel zorgen dat je iets in de samenleving doet om het te veranderen.” Dit heeft Simon ook altijd gedaan, voortdurend actief in de samenleving. Tot op heden is hij nog steeds actief bij de stichting Vrienden van de Westhoek in Zevenbergen. Zelf is hij niet iemand die veel op de voorgrond treedt. Hij is vooral de ‘stille kracht’, iemand die graag achter de schermen bezig was, zaken regelde en adviezen gaf.

Simon heeft veel betekend voor de VVD. Hij is meer dan 50 jaar lid van de VVD. Eerst voor de afdelingen in Breda en Roosendaal, waar Zevenbergen toen onder viel. Daarna heeft hij er samen met anderen voor gezorgd dat er in Zevenbergen een eigen afdeling werd opgericht. De VVD afdeling Zevenbergen zag het levenslicht ruim 40 jaar geleden met een oprichtingsbijeenkomst bij Van der Hooft. Deze vergadering werd opgeluisterd door de aanwezigheid van toenmalig VVD-coryfee Ed Nijpels. Maar liefst 70 leden telde de afdeling toen. Volgens Simon was het destijds  niet altijd gemakkelijk om er voor uit te komen dat je lid was van de VVD, zeker niet voor ondernemers.

Hij heeft daarin de VVD op zijn eigen wijze in goede en mindere tijden gesteund. Onder andere als bestuurslid en rondom de herindeling (01-01-1997) ook als raadslid. Melt de Haas, nu nog steeds bestuurslid voor de VVD, memoreert: “In de jaren tachtig hielden we vergaderingen van het bestuur bij Simon op kantoor. Het waren naast goede inhoudelijke vergaderingen, ook gezellige vergaderingen, waarbij de wijnvoorraad van Simon (als goede gastheer) goed gevuld was.”

Simon is een actief mens en geeft graag adviezen als hij kansen ziet, of als hij denkt dat dingen beter konden of hij steunde gewoon iemand als het even niet goed ging. Thomas Zwiers, voormalig VVD-wethouder: “Simon belde met enige regelmaat of kwam langs op het gemeentehuis. Dan ging het vaak over allerlei zaken. Kansen die hij zag vanuit zijn vastgoedverleden, of praktische dingen die hij zag op straat en die beter konden. Zijn adviezen waren vaak waardevol. Hij wist wat er speelde.”

De VVD Moerdijk is zeer erkentelijk voor wat Simon voor de VVD heeft betekend als grondlegger van de afdeling Zevenbergen, als bestuurslid, als raadslid, maar ook later in zijn rol als actief en betrokken VVD-lid.

[NASCHRIFT REDACTIE: Ons bereikte het droevige bericht dat Simon enkele dagen na de uitreiking, op woensdag 19 januari is overleden. Wij condoleren zijn familie en wensen hen heel veel sterkte toe.]

Fotograaf: Marcel Otterspeer