Danny Dingemans, kandidaat-wethouder namens de VVD Moerdijk

Door het vertrek van Wethouder Thomas Zwiers is de VVD op zoek gegaan naar een opvolger. Fractievoorzitter Danny Dingemans is door de VVD gevraagd na te denken over de opvolging en heeft besloten zich kandidaat te stellen.

Danny Dingemans is kandidaat-wethouder namens de VVD Moerdijk.

‘We hebben twee jaar geleden een ambitieus coalitieakkoord gesloten en staan nog steeds achter de doelen van het akkoord en de samenwerking met Onafhankelijk Moerdijk en het CDA’. Daarom willen we doorgaan en kiezen we voor continuïteit in dit gemeentebestuur. Het zal een stevige klus worden, er liggen diverse ingewikkelde dossiers maar we zien ook de kansen om hierin tot goede oplossingen te komen.

We vinden het jammer dat Thomas tussentijds vertrekt en danken Thomas  zowel voor zijn inzet voor de gemeente en voor de VVD. Er zijn veel dingen bereikt. We hebben een werkplein wat als voorbeeld dient in het land als het gaat om participatie en een effectief sociale zekerheids- en armoedebeleid. In Zevenbergen, Fijnaart en Klundert wordt hard gewerkt aan een prachtig centrum en tal van economische verbindingen zijn gelegd tussen overheid, onderwijs en ondernemers.

Het fractievoorzitterschap gaat bij benoeming tot wethouder over op Erik van der Linden die reeds sinds 6 jaar voor de VVD in de gemeenteraad zit.

Danny Dingemans is docent sociale wetenschappen aan Fontys Lerarenopleiding in Tilburg en was de afgelopen 6 jaar fractievoorzitter namens de VVD Moerdijk. Danny is getrouwd, heeft drie kinderen en woont in Noordhoek.

Erik van der Linden is zelfstandig ondernemer. Hij is sinds 2014 gemeenteraadslid voor de VVD Moerdijk. Erik is woonachtig in Zevenbergen.