Minister Cora van Nieuwenhuizen komt in januari 2020 op bezoek in Heijningen en Helwijk

Het VVD-netwerk Marklanden, dat wordt gevormd door de VVD Moerdijk, Halderberge en Etten-Leur is er, dankzij de goede contacten die we hebben in Den Haag, in geslaagd om minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) naar Zevenbergen te halen.

Zevenbergen 20-11-2019

Tijdens de goed bezochte bijeenkomst in De Borgh vertelde de minister aan gespreksleider VVD-wethouder Thomas Zwiers en het aanwezige publiek vol enthousiasme over haar politieke loopbaan en haar feeling met Brabant. Hoewel zij in Ridderkerk is geboren en tegenwoordig in Rotterdam woont, heeft zij vele jaren in Oisterwijk gewoond. Cora is daar gemeenteraadslid geweest en vervolgens lid van de Provinciale Staten. Daarna werd zij gedeputeerde en had zij onder andere het Havenschap van Moerdijk in haar portefeuille. Hierna is Cora Tweede Kamerlid geworden en vervolgens lid van het Europese Parlement, totdat ze een ministersfunctie kreeg aangeboden. Cora nam het publiek mee in de zaken die haar, als minister van Infrastructuur en Waterstaat, nu bezighouden en die ook effect hebben op West-Brabant, zoals natuurlijk de ‘Stikstofcrisis’ en ‘PFAS-crisis’.

Daarna werden vanuit het publiek vragen gesteld over onder andere de veiligheid langs de West-Brabantse spoorlijnen in verband met het Basisnet Spoor (ook de giftreinen), de bereikbaarheid van het industrieterrein Moerdijk door de filedruk op de A17 en A16 en de geluidsproblematiek bij Heijningen en Helwijk als gevolg van het doortrekken van de A4. De minister nam uitgebreid de tijd om de vragen te beantwoorden.

Namens de werkgroepen van Heijningen en Helwijk hielden de woordvoerders Ilona de Jong en Peter Lammens een pleidooi om snel met maatregelen te komen (geluidsscherm, geluidswal). Ze kregen daarbij bijval van burgemeester Jac Klijs van Moerdijk. De minister ging in op de uitnodiging van Ilona en Peter om in Heijningen en Helwijk op de koffie te komen en zelf de enorme geluidsoverlast te ervaren, zo dicht langs de drukke A4 en A29. Cora zal in januari 2020 in deze kernen op bezoek gaan.

Na afloop konden aanwezigen nog even kort persoonlijk contact met de minister hebben.

We mogen spreken van een geslaagde avond en zijn Cora erg dankbaar dat ze, ondanks haar drukke agenda, tijd heeft vrijgemaakt om naar Zevenbergen te komen.