Wethouder Thomas Zwiers verlaat na 10 jaar de politiek

Vandaag, 21-01-2020, heeft onze wethouder, Thomas Zwiers, per brief aan de gemeenteraad en het College van B&W zijn ontslag ingediend. Per 01-02-2020 begint hij voor zichzelf een adviesbureau en start z'n eerste adviesopdracht.

Thomas Zwiers vertrekt per 01-02-2020 als VVD-wethouder van Moerdijk. In z'n ontslagbrief geeft Thomas aan dat het na 6 jaar wethouderschap begon 'te kriebelen'. Het waren 6 mooie jaren. maar ook pittige jaren. Vooral de 2 laatste jaren waren zwaar, als gevolg van complexe, kostbare projecten.

Het werken als wethouder viel nogal eens moeilijk te combineren met zijn jonge gezin. Nu komt er een mooie adviesopdracht voorbij in de sector waarin hij is gespecialiseerd (zorg) en heeft Thomas besloten als zelfstandig ondernemer deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Hij zal minder uren gaan werken en ook veel vanuit huis werken. Daardoor krijgt hij meer tijd voor zijn gezin.

Na 10 jaar (de eerste 4 als gemeenteraadslid) zegt Thomas de politiek vaarwel.

Wij zijn hem ontzettend dankbaar voor zijn tomeloze inzet en de mooie prestaties die hij voor de gemeente Moerdijk heeft neergezet, alsmede voor zijn bijdrage aan het succes van de VVD Moerdijk. We gaan hem zeker nog wel tegenkomen op de ALV's en andere ledenactiviteiten van de VVD Moerdijk. Maar de politiek laat hij voorlopig voor wat het is.

Wij wensen Thomas heel veel succes toe in zijn nieuwe functie als zelfstandig ondernemer.