Afscheidreceptie wethouder Thomas Zwiers

Op 20 februari werd in de grote zaal van De Borgh in Zevenbergen een afscheidsreceptie georganiseerd voor Thomas Zwiers, die onlangs na 6 jaar was gestopt als onze wethouder.

Na enkele mooie speeches was het de beurt aan burgemester Klijs om Thomas, in aanwezigheid van ruim 300 genodigden, toe te spreken en hem te bedanken voor zijn grote verdiensten voor de gemeente Moerdijk. Thomas ontving vervolgens de Erepenning van de gemeente. Hij was zeer verguld met deze bijzondere onderscheiding.

In zijn afscheidsspeech bedankte Thomas het College van B&W, de ambtenaren, de gemeenteraad, de collega-wethouders van de samenwerkingsverbanden, alle stakeholders met wie hij in de afgelopen jaren heeft samengewerkt en zijn gezin. Tot slot wenste hij zijn opvolger, Danny Dingemans, veel succes toe.