Wordt de botenloods bij Fort Sabina wel of niet gerestaureerd?

Lees hier waarom de VVD vindt dat de botenloods wel moet worden gerestaureerd...

In de commissievergadering van 14 oktober 2020 kwam het voorstel aan de orde om de botenloods, die hoort bij Fort Sabina, te restaureren. Dit is een omvangrijke klus die veel geld kost. De provincie betaalt fors mee aan de renovatie.

De VVD Moerdijk vindt dat we deze kans moeten grijpen, voordat het te laat is.

Hieronder de inbreng van ons raadslid Remco Heus in de commissie Fysieke Infrastructuur:

13102020 Herbestemming botenloods bij Fort Sabina

Voorzitter,

Kansen zien, kansen pakken. Deze kans doet zich nu voor. Gaan we ‘m pakken?

Laat ik zeggen dat we dit een lastig dossier vinden. De eerste reactie is niet direct van Ja laten we dit doen. Er spelen factoren mee die maken dat we de weegschaal erbij pakken en alle uitkomsten van de onderzoeken en alle overwegingen op de schalen leggen om te kijken naar welke kant de balans doorslaat. En daarbij zijn emotie, historisch besef en ondernemerszin lastig te wegen, maar niet onbelangrijk.

Eerlijk gezegd is bij de bezoeken aan Sabina dit gebouw mij nog nooit opgevallen, totdat ik er bij mijn laatste bezoek door een partjgenoot op werd gewezen. Ik kijk de hele oprijlaan voortdurend naar links, naar het fort. Zo mooi! En vanuit dat oogpunt is het welicht zo dat je de botenloods helemaal niet zult missen, mocht deze verdwijnen. De gemiddelde burger mist de verdwenen torpedoloods waarschijnlijk ook niet. Het historisch plaatje van fort, innundatiesluis, botenloods en torpedoloods is al niet meer compleet, dus waarom deze investering doen? Hebben we ons geld niet harder nodig op andere plekken?

Daarnaast is het zo dat ook de uitkomsten van de onderzoeken en dan vooral de financiële paragrafen maken dat we nog niet van enthousiasme overlopen.

Denk daarbij aan een risicicovolle lening, een huur die zich aan de bovenkant van de markt bevindt, een waarde na restauratie die lager ligt dan de investering en de beperkte gebruiksmogelijkheden van het pand.

Zo, de fles azijn is leeg, gaan we gaan we naar de andere kant van de weegschaal en trekken we een fles wij open en dan bij voorkeur rode wijn. Die drinken wij graag. Uietraard met mate.

Want voorzitter dit is zo’n kans die maar één keer voorbij komt. Het is niet zo dat we nu in de positie zijn om te wachten op andere tijden. De botenloods wordt nu aangepakt en anders nooit. Dan gaat ie de torpedoloods achterna. We torpederen dit plan, Kaboem en weg is ie. Voorzitter, we begrijpen... Het is nu of nooit!

We hebben hier te maken met een unieke locatie en object. De provincie heeft ook veel geld over voor de restauratie, vastgoedprofessionals, de gemeentelijke monumentencommissie en de Rijksdienst voor Cultuur en Erfgoedheben het plan getoetst en haalbaar geacht.

Er is sprake van een annuïtaire lening, niet van een gift of subsidie en de belangrijkste huurder is al gevonden. Elk jaar komt er dus € 19.000 van het bedrag terug.

Daarnaast is er de koppeling met de natuur in de niet-toegankelijke Anthoniegorzen, hetgeen Staatsbosbeheer waardeert met overname van onderzoekskosten en een gunstige canon, gaan de energiekosten van het fort omlaag en is er de samenwerking met GRUTS, waardoor er ervarings- en werkplekken ontstaan voor jonge, enthousiaste vaklieden in opleiding. En in de toekomst zou altijd nog, als de situatie daartoe aanleiding geeft, de bestemming van het object verruimd kunnen worden.

We moeten ook niet vergeten dat het niet doorgaan van dit plan de nodige amoveringskosten met zich zou meebrengen. Niets doen kost ook geld.

Tot slot is er ook nog de steevaste overtuiging die wij hebben dat de Coronacrisis maakt dat we voortaan met z’n allen meer gaan genieten van ons eigen land. We gaan op zoek naar de mooie plekjes dichtbij huis. Dit is er zo één. Het beoogd maatschappelijk resultaat van dit plan is dan ook aanzienlijk.

En dat alles maakt dat we, allesoverziend, positiever in dit dossier staan dan aanvankelijk gedacht.

Voorzitter ik wacht even de verdere beraadslagingen af en de repliek van de wethouder om ons standpunt nader te bepalen. Dus we zijn even in afwachting van de bevestging dat we die fles rode wijn terecht hebben ontkurkt.

Tot zover, voorzitter


In de bijlage kun je lezen wat BN/De Stem erover schreef.

Er lijkt inmiddels een kleine meerderheid van de gemeenteraad voor het voorstel te zijn. Op donderdag 5 november 2020 volgt het besluit in de raadsvergadering. Deze is live te volgen via: https://moerdijk.raadsinformatie.nl/