Zijn lokale bedrijven ingezet bij de uitvoering van het project?

Indien de gemeente Moerdijk projecten en werkzaamheden laat uitvoeren, vindt de VVD het belangrijk dat lokale en regionale bedrijven nadrukkelijk de kans krijgen om daarbij hun diensten te verlenen dan wel producten te leveren.

In een door de gemeenteraad aangenomen VVD-motie van 01-11-2018 aangaande de verbouwing van het gemeentehuis, riep de raad het college op om vooral ook lokale ondernemers de kans te geven met dit project mee te doen. En hen een kans te geven ook met bezuinigingsvoorstellen te komen.

Tijdens de commissie van Bestuur en Middelen van 04-04-2019 vertelde de wethouder tot onze grote blijdschap dat voor de eerste 2 onderdelen van het project 13 ondernemers zich hadden gemeld hadden, waarvan maar liefst 7 lokale ondernemers.

Inmiddels zijn we een jaar verder en is de verbouwing van het gemeentehuis bijna afgerond. De VVD-fractie is nu benieuwd welke opdrachten door Moerdijkse en regionale bedrijven zijn uitgevoerd en zo niet wat daarvan de reden was. Hiertoe heeft fractievoorzitter Erik van der Linden artikel 35 vragen gesteld aan het College van B&W.

Dit zijn onze vragen en de antwoorden erop door het College.... (zie bijlage)

Ook bij komende projecten zullen wij een lans breken voor het inzetten van lokale en regionale bedrijven.