Danny Dingemans nieuwe VVD-wethouder gemeente Moerdijk

Tijdens de gemeenteraadvergadering van 30-01-2020 is Danny Dingemans (41) geïnstalleerd als de nieuwe VVD-wethouder van de gemeente Moerdijk. De gemeenteraad ging unaniem akkoord met zijn benoeming. Hierdoor vinden er personele wijzigingen plaats binnen de raad en de VVD-fractie.

Danny volgt per 01-02-2020 Thomas Zwiers op, die in dezelfde raadsvergadering ontslag werd verleend. Thomas had na 4 jaar gemeenteraad en vervolgens 6 jaar wethouderschap onlangs besloten voor zichzelf te beginnen (adviesbureau).

De portefeuille van Thomas (Economische Zaken) gaat voor een groot deel over naar Danny. Enkele dossiers worden herverdeeld onder het College. Dat is onder meer het gevolg van het feit dat Danny enkele uren per week college (Internationale betrekkingen, Europa en Politicologie) zal blijven geven aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

Danny is getrouwd, heeft drie kinderen en woont in Noordhoek. Naast zijn baan is hij als vrijwilliger verbonden aan Scouting Nederland.

 

Het vertrek van Thomas als wethouder en de opvolging door Danny heeft geleid tot personele wijzigingen binnen de gemeenteraad en de VVD-fractie:

In de gemeenteraad was Danny fractievoorzitter van de VVD Moerdijk en voorzitter van de raadscommissie Bestuur & Middelen (BM). De VVD-fractie heeft Erik van der Linden bereid gevonden om de nieuwe fractievoorzitter te worden. Fractiesecretaris Remco Heus is in de raadsvergadering benoemd tot voorzitter van de raadscommissie BM.

De vrijgekomen raadszetel van Danny zal in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 5  maart 2020 worden ingenomen door Diman Kamp uit Willemstad. Diman was al VVD-gemeenteraadslid in de raadsperiode 2014-2018 en heeft dus al de nodige raadservaring.

 

De VVD-fractie is Thomas ontzettend dankbaar voor al hetgeen hij voor de gemeente Moerdijk en voor de VVD Moerdijk heeft betekend en wenst hem heel veel succes toe als zelfstandig ondernemer.

De VVD-Fractie wenst Danny heel veel succes toe in zijn nieuwe functie als VVD-wethouder.